Viktig information till våra leverantörer

Viktig information till  våra leverantörer

För att vi ska kunna behandla era fakturor på ett effektivt sätt, har vi följande krav och önskemål:

Vi använder oss av av elektronisk fakturahantering, med anledning av detta ber vi er att maila in leverantörsfakturor i PDF-format på följande e-postadress: F-seabkb@mail.hogia.readsoftonline.com

Tänk också på att:

Om du har frågor kring vår hantering av leverantörsfakturor –  vänligen kontakta Naemi Berger (0303- 260000)

Ett urval av våra senaste projekt
_