Våra huvudsakliga verksamhetsområden

verksamhet
ENTREPRENADER

ENTREPRENADER

Vi utför arbeten inom alla entreprenadformer. Erfaren kalkylavdelning gör att vi sammanställer offerter och anbud snabbt, korrekt och tillförlitligt.

verksamhet
BYGGSERVICE

BYGGSERVICE

Våra fullutrustade servicebilar är alltid tillgängliga för snabba insatser. Vi arbetar som långsiktig partner till fastighetsägare, som får effektiv service och hög kostnadskontroll.

verksamhet
HANDIKAPP-
ANPASSNINGAR

HANDIKAPPANPASSNINGAR

Handikappanpassningar för både lägenheter, villor och affärslokaler.

verksamhet
FASTIGHETS-
UTVECKLING

FASTIGHETSUTVECKLING

Vi arbetar med investerings- och utvecklingsprojekt i egen regi och tillsammans med samarbetspartners, i form av till exempel markägare.

Ett urval av våra senaste projekt
_