Integritetspolicy

Din integritet är viktigt för oss och du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Den här policyn utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara din integritet och rättigheter.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

För dig som besöker vår hemsida – Cookies

På den här hemsidan används cookies. Vi använder cookies för att få information om hur vår hemsida används och hur vi kan ge en bättre tjänst till våra kunder. Vi följer inte hur enskilda personer använder hemsidan. Om du ta bort information vi lagrar i cookies så kan du enkelt radera dem från din webbläsare. Du kan också ändra inställningarna så att cookies från hemsidan inte tillåts.

För dig som kund hos Stenungsunds Entreprenadbyggen

De här uppgifterna kan vi komma att spara om dig

Till största delen behandlar vi personuppgifter för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund. I vissa fall kan vi också behöva spara uppgifterna för att uppfylla lagkrav och för att utföra kund- och marknadsanalyser.

På de här sätten tar vi del av personuppgifter

* Direkt från dig som kund
* Uppgifter som vi får när du anlitar någon av medarbetarna på SEAB
* Uppgifter som vi får när du ringer, skickar e-post, söker anställning, besöker eller på annat sätt tar kontakt med oss

Den här informationen ger vi till dig

Du har alltid rätt att begära ut vilka uppgifter vi sparar om dig.

Säkerhet

För att skydda din integritet är våra system tekniskt utformade för att dina personuppgifter ska lagras på ett betryggande sätt. Utgångspunkten är att endast anställda och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Lämnar ni ut mina personuppgifter?

SEAB lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om du inte uttryckligen har samtyckt till det, eller om det är nödvändigt för att uppfylla vår del i avtalet lag. I de eventuella fall tredje part hanterar uppgifter kommer ett sekretessavtal att upprättas.

Vårt ansvar

Stenungsunds Entreprenadbyggen AB är personuppgiftsansvarig. Det betyder att vi är ansvariga för hur personuppgifter behandlas och att dina rättigheter på området tillgodoses.