Strandplan – En ny del av Stenungsund

Beställare: Masetek Fastigheter AB och Selected Properties AB
Handelsområde Strandplan med ytor om totalt 4600 m²

< Tillbaka