Ängsviken

Om- och tillbyggnad Ängsviken särskilt boende i Henån. Entreprenaden delas upp i två etapper.

Etapp 1
Ombyggnad av befintlig tandläkarlokal om ca 350 m² samt tillbyggnad om ca.300 m².
Byggnation av 10st lägenheter, lägenhetsyta 32 m².

Vardera lägenhet förses med en egen liten uteplats, underlag betongplatta. Matsal för 15 personer, kök ska vara avgränsat från matsal p.g.a. smittorisk.
Samvarorum med TV.

Etapp 2
Ombyggnad och renovering av befintligt kök och matsal i den intilliggande avdelningen. Köket ska byggas om till nytt personalrum.
Renovering av ytskikt i en lägenhet i den intilliggande avdelningen. Lägenheten ska användas som omklädningsrum för den nya personalen.