Vårdfastigheter i Henån

Beställare: Vårdfastigheter i Henån
Fastigheten som är 4700 m² inrymmer tandläkare, vårdcentral, demensboende och familjecentral.

 

< Tillbaka